#19 Fonksiyondan Dışarıya Birden Fazla Değer Döndürme (Return Multiple Values)

 bcakir
 5 Haziran 2011
 Php

19. makalemle tekrar sizlerin karşısındayım. Bu makalemde sizlere fonksiyondan dışarıya bir veya birden fazla değer döndürme (return value and return multiple values) olayını anlatacağım.

<?php
/* 18. makalemde yazdığım programın benzerini kullanacağım.
Bazı kodları anlamada güçlük çekenler o makaleyi inceleyebilirler. */
function yazdirma($sayi){
/* global değişken tanımlamak için kullanılır. Daha önce anlattığım
değişken tanımlamaktan farkı bu değişkenin fonksiyonun dışında da
kullanılabilmesidir. Eğer global olarak $toplam değerini
tanımlamazsam; bu değişkeni dışarıda kullanamam. */
global $toplam;
$toplam = $toplam + $sayi;
return $toplam;}

$yaslar = array(4, 9, 27, 55, 61, 81);

for ($i=0; $i<count($yaslar);$i++) {
$sonuc = yazdirma(current($yaslar));
next($yaslar);
}

echo $sonuc;
// program çalistiktan sonra ekran görüntüsü 237 seklindedir.
?>

Şimdi de birden fazla değer döndürmeyi göstereyim. Birden fazla değer döndürürken arrayleri kullanacağız.

<?php
function matematik($sayi1, $sayi2){
global $degerler;
$toplam = $sayi1 + $sayi2;
$carpim = $sayi1 - $sayi2;
// sonuclarmızı arraye atıyoruz
$degerler = array($toplam, $carpim);
return $degerler;}

$sayi1 = 61;
$sayi2 = 34;

matematik($sayi1, $sayi2);
// arayın 0’ıncı değeri toplamı 1’inci değeri farkını verir
echo "Sayıların toplamı $degerler[0] farkı $degerler[1]";
// Programın sonucunda ekrana Sayilarin toplami 95 farki 27 yazar.
?>
 1.276 Okunma

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Daha fazla Php
Kapat